Криворізька спеціальна школа "Перлина"

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень

1 - 4 класи:

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку початкової школи спеціальних закладів (класів) здійснюється за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ (далі - Критерії) авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін. – К., ІСП НАПН України, рекомендовано вченою радою Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (протокол №11 від 29 грудня 2016 р.) Схвалено для використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (лист ІМЗО від 20.10.2017 № 21.1/12-Г-712)

 

5 - 10 класи:

Критеріями  оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко, Н.А. Ярмола та ін.: за ред.: О.В. Чеботарьової. – К., ІСП НАПН України, 2019 (схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами науково-методичною комісією з спеціальної педагогіки Науково-методичної ради МОН. (лист Інституту модернізації змісту освіти (далі - ІМЗО) від 22.07.2020 № 22.1/12-Г-623)