Криворізька спеціальна школа "Перлина"

 

Управління

Мета та завдання

      "Криворізької  спеціальної  школи "Перлина"  

Дніпропетровської обласної ради"

 

        Заміна старої моделі освіти на нову, особистісно орієнтовану, активізує проблему   сприятливості навчально-виховного процесу до інноваційних технологій. У період реформації процесу навчання пріоритетності  набуває використання нових інформаційних технологій, а також методів, що спонукають розвиток креативних здібностей особистості.

     З метою створення сприятливих умов для навчання та соціального і психологічного розвитку дітей з особливими потребами педагогічний колектив школи на 2019-20 н. рік ставить слідуючі завдання:

-  психолого-педагогічний патронаж, психологічна та педагогічна корекція дітей  -   інвалідів з розумовими  вадами;

 - здійснення індивідуального, диференційованого і інтегрованого підходу в навчанні та вихованні з урахуванням можливостей учнів;

-  поширювати передовий педагогічний досвід через публікацїї в фахових журналах;

-  удосконалювати  матеріальну базу центру, впроваджувати  нові механізми господарювання, естетичне оформлення приміщень;

-  економія бюджетних коштів, пошук та залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу, забезпечення належних умов діяльності центру;

-  здійснювати комплекс дій, спрямованих на  розумне поєднання різноманітних форм індивідуального впливу на особистість та її залучення у корисну та колективну справу;

-  пропагувати здоровий спосіб життя, забезпечити дітям нормальні і безпечні умови навчання, виховання, праці;

-  постійно вивчати, аналізувати і фіксувати динаміку розвитку дітей, виробляти оптимальну педагогічну стратегію;

-  прогнозувати шляхи навчання, виховання, реабілітації кожної дитини;

- у виховній роботі користуватися завданнями концепції безперервної системи національного виховання;

-  здійснювати профілактику правопорушень серед учнів;

- систематично підвищувати персональну відповідальність вчителів та вихователів за стан індивідуальної профілактичної роботи, виховання свідомої дисципліни, культури поведінки учнів;                                                                                                                                - підтримувати зв'язки з батьками, своєчасно надавати їм консультації, методичну допомогу з питань виховання.