Криворізька спеціальна школа "Перлина"

 

ОГОЛОШЕННЯ

 КЗО «КСШ  «Перлина» ДОР» запрошує батьків з дітьми, які мають особливі освітні потреби, для навчання у стінах нашого закладу. Педагоги оточать Ваших дітей турботою, увагою та нададуть комплекс корекційних послуг. Радо  чекаємо Вас!

Наш заклад знаходиться:

м. Кривий Ріг, Інгулецький р-н, вул. Староінгулецька, буд.22

електронна адреса: [email protected]

телефон: 0979430083 (Наталя Миколаївна Лагода)

                0984535551 (Інна Григорівна Бондаренко)

 

 

 

 

Детальніша інформація про наш заклад за посиланням: https://shorturl.at/rJKMY

 

 

 

 

 


 

 

 

Звіт директора та адміністрації за 2022-2023 навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів трудового колективу

комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина»

Дніпропетровської обласної ради

Ільчук Ольги Володимирівни

перед  колективом закладу та громадськістю

 

 

від 30.08.2023 р.

 

Присутні: 74

Представники колективу закладу – 48

Дистанційно – 26,  із них:

представники колективу закладу – 19

представники батьківської громадськості – 7.

 

Порядок денний:

  1. Затвердження «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР і затвердження «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».
  2. Розгляд питання про схвалення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н. р.

Кіріченко О.М.

  1. Щорічний звіт керівника про роботу закладу за 2022-2023 навчальний рік.

Ільчук О.В.

  1.  Оцінювання діяльності керівника шляхом голосування членами колективу, батьківського комітету.

 

1.СЛУХАЛИ:

        Голова зборів, Громова В.В. зазначила, що згідно наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. №178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

       Запропонувала схвалити: «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» і «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».

 

УХВАЛИЛИ:

       Схвалити: «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» і «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».

 

2. СЛУХАЛИ:

         Інженер з охорони праці Кіріченко О.М. повідомила про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н.р. У звітній період адміністрація спільно з профспілковим комітетом керувалися законодавчою та нормативною базами: Конституція України, закон України «Про освіту», Кодекс Законів про працю України, Кодекс цивільного захисту України, колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (26.12.2017 №1669) та інші.  Було видано накази: про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань ОП, ЦЗ, БЖ; створено комісії з навчання та перевірки знань з ОП та БЖ.      Також в закладі було видано низку організаційних наказів з питань ОП, ПБ, БЖ.. Були розроблені заходи з ОП та БЖ; інструкції з БЖ згідно яких проводяться інструктажі із записом у журнал встановленого зразка. З цивільного захисту в наявності вся необхідна документація, видано накази про призначення відповідальних за ЦЗ, створено евакуаційну комісію, комісію З надзвичайних ситуацій. В закладі в наявності Книга обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, показчики руху до найпростішого укриття, плани евакуації, розрахунковий час заходу до укриття. Постійно ведеться перевірка стану евакуаційних виходів та шляхів тощо. В закладі розроблено та затверджено Мобілізаційний план; «Інструкція з техногенної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях», «Інструкція щодо укриття в захисних спорудах», План дій за сигналами оповіщення цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога».       Запропонувала схвалити стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н. р.

        Голосували: „ЗА” –   74    , «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

 

УХВАЛИЛИ:

       Схвалити стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н. р.

 

3. СЛУХАЛИ: 

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. зазначила, що у 2022-2023 навчальному році у своїй діяльності керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН5.5.2.008-01). Статутом школи та чинним нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема, діючим Колективним договором та  іншими документами, розробленими і затвердженими в межах закладу освіти з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, забезпечувала управління школою, як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на сучасних засадах, за компетентнісним підходом. 

       Управління закладом освіти здійснювала згідно з «Програмою розвитку школи на 2020-2026 рр.», планом роботи школи на 2022/2023 н. р., планом внутрішкільного контролю так як важливою умовою успішної діяльності закладу є чітке, конкретне планування роботи.

         Разом із заступниками директора школи, головним бухгалтером та інженером із охорони праці були заплановані реальні і оптимальні заходи, які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом навчального року.

        Адміністрацією закладу освіти та педагогічним колективом в 2022-2023 навчальному році здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов праці та навчання, зміцнення матеріально-технічної бази (освітнього середовища) закладу, удосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту.

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. в звіті висвітлила основні напрямки своєї діяльності:

- персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально - виховного процесу у навчальному закладі;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної  середньої освіти;

- організація дистанційного навчання, шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах під час воєнного стану;

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій; застосування в освітньому процесі нових ІКТ, здійснювання збору та обробку даних;

- створення єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволяє організувати ефективне дистанційне навчання в умовах воєнного часу;

-   організація різних форм позаурочної навчально – виховної роботи;

-   зміцнення, покращення  та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

-   забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

-  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників закладу;

-  забезпечення організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти і педагогічних працівників (харчування не проводилось у зв’язку з дистанційним навчанням внаслідок воєнного стану);

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм;

-  надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

-  надання морального та матеріального стимулювання здобувачів освіти і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

-   стан дитячого травматизму;

-  залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;

-  дисциплінарна практика та аналіз звернень з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

4. СЛУХАЛИ:

       Голова зборів, Громова В.В. запропонувала всім присутнім взяти участь в таємному  голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника закладу «задовільно» чи «незадовільно».

        Члени рахункової комісії: Яркіна І.Г., Фомічова І.І. І.В., Чернявська М.В. підрахували кількість голосів:

«задовільно» - 46

«утримуюсь» - 2

 

УХВАЛИЛИ:

       Визначити роботу директора КЗО «Криворізька спеціальна школа «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. «задовільною».

 

 

 

Головуючий                                                                                           Валентина ГРОМОВА

 

     

Секретар                                                                                                 Ірина АХРИМЕНКО

 

 

 

 

 

 


Для подачі заяви на навчання або запису на консультацію заповніть онлайн форму тут:

https://docs.google.com/forms/d/11-L5qNCFUPCpkuMKGW8tO40PRK4u_SA-oyqVReX9wmQ/edit

 


Шановні батьки! Запрошуємо ваших дітей на навчання до нашого закладу у 2023 - 2024 навчальному році!!!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Шановні батьки! Запрошуємо ваших дітей на навчання до нашого закладу у 2022 - 2023 навчальному році!!!

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні, діти та батьки!

     З 01.09.2022 р.  школа починає працювати у дистанційному режимі. Сподіваємося, що разом з Вами ми подолаємо усі негаразди, які повꞌязані з навчанням на відстані.

     Шановні батьки, просимо Вас здійснювати контроль за навчанням Ваших дітей вдома. Кожна дитина може отримати онлайн консультації  педагогів та фахівців. Ми очікуємо  за можливості виконання завдань Вашими дітьми.

     Чекаємо на зустріч   у зручному  для Вас форматі, сервісах та платформах. Про свій вибір повідомте  класного керівника.  Бережіть себе.

                                                                                            Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9