Криворізька спеціальна школа "Перлина"

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звітування керівника комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина» Дніпропетровської обласної ради Ільчук Ольги Володимирівни перед колективом закладу та громадськістю.

 

ПРОТОКОЛ

звітування керівника комунального закладу освіти

«Криворізька спеціальна школа «Перлина»

Дніпропетровської обласної ради

Ільчук Ольги Володимирівни

перед  колективом закладу та громадськістю

 

 

від 31.08.2022 р.

 

Присутні: 72 чоловік.

Представники колективу закладу – 67

Представники батьківської громадськості – 5

 

Порядок денний:

  1. Затвердження «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР і затвердження «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».
  2. Щорічний звіт керівника про роботу закладу за 2021-2022 навчальний рік.

Ільчук О.В.

  1.  Оцінювання діяльності керівника шляхом голосування членами колективу, батьківського комітету.

 

1.СЛУХАЛИ:

        Голова зборів, Громова В.В. зазначила, що згідно наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. №178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

       Запропонувала схвалити: «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» і «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».

 

ВИРІШИЛИ:

       Схвалити: «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» і «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».

 

2. СЛУХАЛИ: 

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. зазначила, що у 2021-2022 навчальному році у своїй діяльності керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН5.5.2.008-01). Статутом школи та чинним нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема, діючим Колективним договором та  іншими документами, розробленими і затвердженими в межах закладу освіти з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, забезпечувала управління школою, як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на сучасних засадах, за компетентнісним підходом. 

       Управління закладом освіти здійснювала згідно з «Програмою розвитку школи на 2020-2026 рр.», планом роботи школи на 2021/2022 н. р., планом внутрішкільного контролю так як важливою умовою успішної діяльності закладу є чітке, конкретне планування роботи.

         Разом із заступниками директора школи, головним бухгалтером та інженером із охорони праці були заплановані реальні і оптимальні заходи, які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом навчального року.

        Адміністрацією закладу освіти та педагогічним колективом в 2021-2022 навчальному році здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов праці та навчання, зміцнення матеріально-технічної бази (освітнього середовища) закладу, удосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. в звіті висвітлила основні напрямки своєї діяльності:

- персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально - виховного процесу у навчальному закладі;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної  середньої освіти;

- організація дистанційного навчання, шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах;

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій;

-   організація різних форм позаурочної навчально – виховної роботи;

-   зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

-   забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

-  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників закладу;

-  забезпечення організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти і педагогічних працівників;

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм;

-  надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

-  надання морального та матеріального стимулювання здобувачів освіти і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

-   стан дитячого травматизму;

-  залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;

-  дисциплінарна практика та аналіз звернень з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

 

3. СЛУХАЛИ:

       Голова зборів, Громова В.В. запропонувала всім присутнім взяти участь в таємному  голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника закладу «задовільно» чи «незадовільно».

        Члени рахункової комісії: Сорока Н.М., Фомічова І.І. І.В., Чернявська М.В. підрахували кількість голосів:

«задовільно» - 70

«утримуюсь» - 2

 

ПОСТАНОВИЛИ:

         Визначити роботу директора КЗО «Криворізька спеціальна школа «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. «задовільною».

Звітування керівника комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина» Дніпропетровської обласної ради Ільчук Ольги Володимирівни перед колективом закладу та громадськістю.

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

звітування керівника комунального закладу освіти

«Криворізька спеціальна школа «Перлина»

Дніпропетровської обласної ради

Ільчук Ольги Володимирівни

перед  колективом закладу та громадськістю

від 31.08.2021 р.

 

Присутні: 75 чоловік.

Представники колективу закладу – 67

Представники батьківської громадськості – 8

 

Порядок денний:

  1. Щорічний звіт керівника про роботу закладу за 2020-2021 навчальний рік.

Ільчук О.В.

  1. Протиепідемічні заходи у закладі на період карантину у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19).

Ільчук О.В.

  1.  Оцінювання діяльності керівника шляхом голосування членами колективу, батьківського комітету.

 

СЛУХАЛИ:

        Голова зборів, Громова В.В. зазначила, що згідно наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. №178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

 

1. СЛУХАЛИ: 

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. зазначила, що у 2020-2021 навчальному році у своїй діяльності керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН5.5.2.008-01). Статутом школи та чинним нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема, діючим Колективним договором та  іншими документами, розробленими і затвердженими в межах закладу освіти з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, забезпечувала управління школою, як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на сучасних засадах, за компетентнісним підходом. 

       Управління закладом освіти здійснювала згідно з «Програмою розвитку школи на 2020-2026 рр.», планом роботи школи на 2020/2021 н. р., планом внутрішкільного контролю так як важливою умовою успішної діяльності закладу є чітке, конкретне планування роботи.

         Разом із заступниками директора школи, головним бухгалтером та інженером із охорони праці були заплановані реальні і оптимальні заходи, які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом навчального року.

        Адміністрацією закладу освіти та педагогічним колективом в 2020-2021 навчальному році здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов праці та навчання, зміцнення матеріально-технічної бази (освітнього середовища) закладу, удосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. в звіті висвітлила основні напрямки своєї діяльності:

- персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально - виховного процесу у навчальному закладі;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної  середньої освіти;

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій;

-   організація різних форм позаурочної навчально – виховної роботи;

-   зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

-   забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

-  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників закладу;

-  забезпечення організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти і педагогічних працівників;

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм;

-  надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

-  надання морального та матеріального стимулювання здобувачів освіти і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

-   стан дитячого травматизму;

-  залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;

-  дисциплінарна практика та аналіз звернень з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

2. СЛУХАЛИ:

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В ознайомила з Постановою МОЗ України від 26.08.2021 №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID 19)»:

- проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів корона вірусної хвороби  (COVID 19) серед учасників освітнього процесу;

- інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії поширенню корановірусної хвороб(COVID-19) ;

-  розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-  недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

-   проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції (COVID 19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. ознайомила персонал і представників батьківської громадськості з:

-    вимогами щодо організації освітнього процесу ( маршрути руху здобувачів освіти, графік допуску здобувачів освіти до закладу, проведення педагогічним складом закладу освіти опитування учасників освітнього процесу перед початком занять щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби, використання захисних масок під час проведення занять у навчальних приміщеннях та під час пересування приміщеннями закладу, дотримання основного заходу гігієни рук в умовах закладу освіти - миття рук з милом, дотримання правил провітрювання після кожного заняття.

-  вимогами до організації харчування (графік харчування здобувачів освіти, питним режимом здобувачів освіти, забезпечення відстані між столами та розміщенням за столом, при організації харчування необхідними умовами для дотримання працівниками правил особистої гігієни);

-  вимогами до поводження з використаними засобами індивідуального захисту.

 

3. СЛУХАЛИ:

       Голова зборів, Громова В.В. запропонувала всім присутнім взяти участь в таємному  голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника центру «задовільно» чи «незадовільно».

        Члени рахункової комісії: Сорока Н.М., Фомічова І.І. І.В., Кирилова Л.Г. підрахували кількість голосів:

«задовільно» - 72

«утримуюсь» - 3

 

ПОСТАНОВИЛИ:

         Визначити роботу директора КЗО «Криворізька спеціальна школа «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. «задовільною».

 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий                                                                                                         В.В. ГРОМОВА

 

     

Секретар                                                                                                                І.В. АХРИМЕНКО

 

 

ПРОТОКОЛ

звітування керівника комунального закладу освіти

«Криворізька спеціальна школа «Перлина»

Дніпропетровської обласної ради

Ільчук Ольги Володимирівни

перед  колективом закладу та громадськістю

 

 

від 28.09.2020 р.

 

Присутні: 68 чоловік.

Представники колективу закладу – 68

Представники батьківської громадськості – 10

 

Порядок денний:

 

  1. Щорічний звіт керівника про роботу закладу за 2019-2020 навчальний рік.

Ільчук О.В.

  1. Виступи членів колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника закладу Ільчук О.В. щодо підвищення рівня організації навчально – виховного процесу у навчальному закладі.
  2. Протиепідемічні заходи на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID 19).

Ільчук О.В.

  1.  Оцінювання діяльності керівника шляхом голосування членами колективу, батьківського комітету.

 

СЛУХАЛИ:

        Голова зборів, Громова В.В. зазначила, що згідно наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. №178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

 

1. СЛУХАЛИ: 

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. в звіті висвітлила основні напрямки своєї діяльності:

- персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально - виховного процесу у навчальному закладі;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної  середньої освіти;

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій;

-   організація різних форм позаурочної навчально – виховної роботи;

-   зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

-   забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

-  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників закладу;

-  забезпечення організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти і педагогічних працівників;

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм;

-  надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

-  надання морального та матеріального стимулювання здобувачів освіти і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

-   стан дитячого травматизму;

-  залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;

-  дисциплінарна практика та аналіз звернень з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

2. СЛУХАЛИ:

         Члени педагогічного колективу: Ткаченко І.Б., Вінніченко О.О., Іваніна О.О.,Уголькова Н.І..; представники батьківської громадськості: Стецькова І.В., Прудкай О.В., які зазначили, що діяльність директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. протягом звітного періоду є задовільною.

 

3. СЛУХАЛИ:

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В ознайомила з Постановою МОЗ України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID 19):

- проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів корона вірусної хвороби  (COVID 19) серед персоналу або здобувачів освіти;

-  розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на корона вірусну хворобу (COVID 19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-  недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

-   проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції (COVID 19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. ознайомила персонал і представників батьківської громадськості з:

-    вимогами щодо організації освітнього процесу ( маршрути руху здобувачів освіти, графік допуску здобувачів освіти до закладу, проведення педагогічним складом закладу освіти опитування учасників освітнього процесу перед початком занять щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби, використання захисних масок під час проведення занять у навчальних приміщеннях та під час пересування приміщеннями закладу, дотримання основного заходу гігієни рук в умовах закладу освіти - миття рук з милом, дотримання правил провітрювання після кожного заняття.

-  вимогами до організації харчування (графік харчування здобувачів освіти, питним режимом здобувачів освіти, забезпечення відстані між столами та розміщенням за столом, при організації харчування необхідними умовами для дотримання працівниками правил особистої гігієни);

-  вимогами до поводження з використаними засобами індивідуального захисту.

 

4. СЛУХАЛИ:

       Голова зборів, Громова В.В. запропонувала всім присутнім взяти участь в таємному  голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника центру «задовільно» чи «незадовільно».

        Члени рахункової комісії: Сорока Н.М., Фомічова І.І. І.В., Кирилова Л.Г. підрахували кількість голосів:

«задовільно» - 76

«утримуюсь» - 1

 

УХВАЛИЛИ:

         Визначити роботу директора КЗО «Криворізька спеціальна школа «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. «задовільною».

 

 

Головуючий                                                                                                           В.В. ГРОМОВА

 

     

Секретар                                                                                                                І.В. АХРИМЕНКО

 

 

 

ПРОТОКОЛ

звітування керівника комунального закладу освіти

«Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Перлина»

Дніпропетровської обласної ради

Ільчук Ольги Володимирівни

перед  колективом закладу та громадськістю

 

 

від 06.06.2019 р.

 

Присутні: 75 чоловік.

Представники колективу закладу – 63

Представники батьківської громадськості – 12

 

Порядок денний:

    1. Звітування керівника про результати роботи за 2018-2019 навчальний рік перед колективом закладу та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально – виховного процесу у закладі, зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази закладу, залучення додаткових джерел фінансування та їх використання, забезпечення закладу кваліфікаційними педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

Ільчук О.В.

      2.     Виступи членів колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника Ільчук О.В. щодо підвищення рівня організації навчально – виховного процесу у навчальному закладі.

      3.     Оцінювання діяльності керівника шляхом голосування членами колективу, батьківського комітету.

 

СЛУХАЛИ:

        Голова зборів, Громова В.В. зазначила, що згідно наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. «178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

 

1. СЛУХАЛИ: 

        Директор  КЗО «КБНРЦ«Перлина»ДОР» Ільчук О.В. в звіті висвітлила основні напрямки своєї діяльності:

- персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально - виховного процесу у навчальному закладі;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної її середньої освіти;

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій;

-   організація різних форм позаурочної навчально – виховної роботи;

-   зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

-   забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

-  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників закладу;

-  забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм;

-  надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

-  надання морального та матеріального стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

-   стан дитячого травматизму;

-  залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;

-  дисциплінарна практика та аналіз звернень з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

2. СЛУХАЛИ:

      Члени педагогічного колективу: Ткаченко І.Б., Вінніченко О.О., Чернявська М.В., Фомічова І..І.; представники батьківської громадськості: Стецькова І.В., Прудкай О.В., які зазначили, що діяльність директора КЗО «КБНРЦ «Перлина»ДОР» Ільчук О.В. протягом звітного періоду є задовільною.

 

3. СЛУХАЛИ:

       Голова зборів, Громова В.В. запропонувала всім присутнім взяти участь в таємному  голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника центру «задовільно» чи «незадовільно».

        Члени рахункової комісії: Сорока Н.М., Мельник І.В., Кирилова Л.Г. підрахували кількість голосів:

«задовільно» - 73

«утримуюсь» - 2

 

ПОСТАНОВИЛИ:

         Визначити роботу директора КЗО «КБНРЦ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. «задовільною».

 

 

 

Головуючий                                                          В.В. ГРОМОВА

 

  Секретар                                                                                     І.В. АХРИМЕНКО

 

 

 


1
2
3
4